Farvel til skøjtehallen

0
Aalborg Skøjtehal har stået tom og efterladt siden 2007, hvor ishockeyklubben rykkede til Gigantium. Først nu nærmer det endegyldige farvel sig for Aalborg Skøjtehal - en hal, der har rummet både sejre og nederlag for ishockeyfans i Aalborg. Arkivfoto: Michael Bygballe
Et flertal i Aalborg Kommunes byråd har nikket ja til, at lokalplanen for området ved den tidligere Aalborg Skøjtehal ændres. Det betyder, at vejen nu er banet for at ejerne af skøjtehallen, ejendomsselskabet Ungbo Danmark, kan opføre boliger på grunden.

Ved ændringen af lokalplanen bliver der mulighed for at opføre af en etageboligbebyggelse ved Samsøgade tættest mod Østre Alle samt en tæt og lav boligbebyggelse, som kommer til at minde om en villa, mod Bernstorffsgade.

Ændringen kommer til at have betydning for afgrænsningen op mod Petersborgvej, lige som den maksimale højde og bebyggelsesprocent for grunden med den tidligere Aalborg Skøjtehal i Vejgård bliver ændret. Den maksimale bygningshøjde på grunden ændres fra 11,5 meter til 14 meter, og den maksimale bebyggelsesprocent ændres fra 55 til 86.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre etageboliger i op til 4 etager neden for skrænten, samt tæt-lave boliger mod Bernstorffsgade. Der lægges med placeringen af etageboligerne tættest mod Østre Alle vægt på, at de ikke kommer til at fremstå dominerende set fra villakvarteret Vejgård.

Der udlægges fælles opholdsarealer mellem etageboligerne. For boligerne i villabygningen mod Bernstorffsgade etableres private opholdsarealer for hver bolig.

Parkeringsarealet til etageboligerne placeres i områdets nordlige del. Da der er tale om et midtbynært område med nem adgang til kollektiv trafik, vurderes det at 1,2 parkeringspladser pr. etagebolig er tilstrækkeligt. For boligerne i villabygningen i Bernstorffsgade skal der dog være mindst to parkeringspladser pr. bolig. Vejadgang til etageboligerne sker fra Samsøgade via Østre Alle, mens vejadgang til boligerne i villabygningen sker fra Bernstorffsgade. Der reserveres i lokalplanen areal til en udvidelse af Samsøgade. Det sikrer muligheden for at ændre gadens udformning ved et eventuelt fremtidigt ønske om at ændre trafikstrukturen eller adgangsforholdene til området.

Der er ikke konkrete planer om at fjerne busslusen eller udvide Samsøgade, selvom der i lokalplanen er reserveret areal til en eventuel fremtidig udvidelse. Det sker, fordi der måske i fremtiden kan blive behov for at ændre på trafikstrukturerne i området omkring Østre Alle. Ved en sådan udvidelse vil cykeltrafik fortsat kunne prioriteres højt på Samsøgade. Der er ikke konkrete planer om at ændre trafikbetjeningen via Østre Alle.

Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.

Del

Lukket for kommentarer

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close